Drone wetgeving

Voor het vliegen met een drone is er in 2013 aangepaste wetgeving gekomen. De Regeling modelvliegen is per 01-07-2015 verder aangescherpt en wordt waarschijnlijk nog verder aangepast in 2017. Afgelopen jaar is er veel bekendheid gegeven aan de regels; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone.
Met een Dronekaart wordt nu ook getoond waar je wel of niet mag vliegen. Er zijn namelijk heel wat “No-fly-zones” om te voorkomen dat je drone in de buurt kan raken van vliegtuigen.

LUCHTVAARTWET

  • ZAKELIJK vliegen” met een drone ofwel UAS is verboden (tenzij je ontheffing hebt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu).Sinds 4 april 2017 heb ik ook een beschikking (ROC-Light ontheffing) om ook zakelijk te mogen vliegen.
  • HOBBY vliegen” is toegestaan binnen de regels van het “Modelvliegen“. De afgelopen jaren vloog ik hobby-matig onder de regeling Modelvliegen. Voor een eenvoudige samenvatting kijk op www.vliegjedroneveilig.nl

 

ILT_Logo

 

 

 

PRIVACYWET

De wet op de privacy kan ook van toepassing zijn. Zeker als je vliegt met een camera. Hiervoor is er geen speciale regeling, want met een keukentrapje naast de schutting kun je ook de privacy van anderen schenden.
Houd bij het vliegen dus altijd rekening er mee dat anderen een drone in de buurt van hun huis ook vervelend of storend kunnen vinden!